Vastuullista ruokatuotantoa HKScanilla

tamturbo_uutiskirje_refe_hkscan

 

Kuluttajien valveutuneisuus elintarvikkeiden puhtaudesta ja hiilijalanjäljestä muuttavat elintarviketeollisuuden rakennetta ja tuotantoprosesseja kovaa vauhtia. Pohjoismaiden johtavan elintarviketuottajan HKScanin toiminnassa korostuvat innovaatiot, kustannuskilpailukyky ja kuluttajalähtöinen vastuullisuus.

 

HKScan on myynyt, markkinoinut ja valmistanut korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia jo yli sadan vuoden ajan.

 

HKScan kiinnostui Tamturbon tarjoamista hyödyistä vuonna 2016 ja havaitsi Tamturbon tavoitteiden olevan yhteisessä linjassa heidän kanssaan. Elintarviketeollisuuden korkeat laatu-, puhtaus- ja vastuullisuusvaatimukset olivat lähtökohtana, kun yhteistyö Tamturbon kanssa alkoi. Tamturbon teknologia tukee näitä tavoitteita täydellisesti koneiden 100 % öljyttömyyden, energiatehokkuuden sekä huoltovapauden ansiosta. Yhteistyön käynnistyessä HKScanin tahtotila oli hakea innovatiivisesti uusia ratkaisuja paineilman tuotantoon. Perusta kumppanuuden rakentamiselle Tamturbon kanssa oli erinomainen, sillä Tamturbon halu oli osoittaa teknologian toimivuus vaativassa sovelluskohteessa.

 

Tamturbon kompressorilla merkittävät säästöt energiakustannuksissa

 

Maailmanlaajuisesti elintarviketeollisuus käyttää 9% teollisuuden tarvitsemasta sähköstä. Yksi HKScanin merkittävistä strategisista tavoitteista on parantaa tuotantolaitostensa energiatehokkuutta.  Lämmityksen ja varsinaisen tuotantoprosessin jälkeen paineilman tuotanto on yksi merkittävistä energiaa vaativista prosesseista elintarviketeollisuudessa. Sen osuus kokonaisenergian käytöstä on jopa 15-20 %, joten energiatehokkuuden huomioimisella paineilman tuotannossa voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Tamturbon ratkaisulla voitiin parantaa kompressorin koko elinkaaren aikaista tehokkuutta. Kaikkiaan yli 90 % kompressorin toimintaan käytetystä energiasta voitiin ohjata hyötykäyttöön HKScanin prosesseihin.

 

Täysin öljytön paineilma takaa korkean laadun tuotannossa

 

”Haluamme kulkea kehityksen etulinjassa ja ottaa uusia innovatiivisia ratkaisuja käyttöön kaikessa toiminnassamme. Tamturbon kompressorit haastavat hyvin perinteisen alan ja vakiintuneet teknologiat ja tuovat meille merkittävää hyötyä energiatavoitteidemme täyttämisessä. Tamturbon kompressorissa öljykontaminaation riskiä ei ole, mikä tukee meille ehdottoman tärkeitä laatu ja puhtausvaatimuksia. Lyömättömän edulliset elinkaarikustannukset ja Tamturbon henkilöstön palvelulähtöinen asenne oli omiaan vahvistamaan halukkuuttamme yhteistyöhön,” toteaa HKScanin tekninen päällikkö Mika Tammi.

 

Tamturbo TT185 kompressori otettiin pilottikäyttöön eräässä HKScanin tuotantolaitoksessa heinäkuussa 2016. Pilottikäytön aikana mittaukset todistivat, että luvatut energiansäästön hyödyt voitiin saavuttaa ja että laite muutenkin vastasi tarvetta. Keväällä 2017 turbokompressori liitettiin kiinteäksi osaksi HKScanin paineilmajärjestelmää. Yhteistyö jatkui heti seuraavan laitoksen myötä syksyllä 2017, eli yhteinen matka jatkuu ja yhteistyön kumulatiiviset hyödyt sitä mukaa lisääntyvät. Tämä vahvistaa HKScanin asemaa ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisena sekä kestävää kehitystä edistävänä pohjoismaisena yhteiskuntatoimijana.

 

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä Juho Vartiaiseen,  etunimi.sukunimi@tamturbo.fi