Powerflute Oy vaihtoi hapen tuotannossa Tamturboon

tamturbo_uutiskirje_refe_savonsellu

 

Powerflute Oy valmistaa Kuopiossa aallotus- eli fluting-kartonkia, vuositasolla 285 000 tonnia. Kuten paperi- ja selluteollisuuden toimialalla on yleistä, prosessien keskeytymättömyys ja vaadittava tarkkuus asettavat koneille ja laitteille paljon vaatimuksia luotettavuuden ja huollon ennakoitavuuden suhteen. Energiaintensiivisenä alana myös energiansäästön vaatimukset ovat toivomuslistalla korkealla, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Seisakit ovat lähtökohtaisesti kalliita ja ne toteutetaan suunnitellusti tiukassa aikataulussa. Powerflute on jo vuosia panostanut toimintansa laatuun sekä loppukäyttäjäasiakkaidensa vaatimusten ja toiveiden täyttämiseen. Tamturbon kompressorin valinta hapen tuotantoon jatkaa tätä kehitystä.

 

Tamturbon TT60 matalapainekompressori ratkaisuna

 

Powerflute kiinnostui vuonna 2015 kokeilemaan uutta ratkaisua paineilman tuotantoon PSA- happigeneraattorin keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi. Tamturbon TT60 turbokompressori asennettiin pilottikäyttöön helmikuussa 2016. TT60 edustaa Tamturbon matalapainekompressorien tuoteperhettä ja on optimaalinen hapen tuotannossa merkittävän energian säästön saavuttamiseksi.

 

”Meille kaikkein tärkeintä on, että kompressorit ovat luotettavia, energiatehokkaita ja helppoja huoltaa. Tamturbon TT60 on osoittautunut tehokkaaksi eikä sille ole tarvinnut tehdä vielä ainoatakaan huoltotoimenpidettä. Lisäksi se on täysin öljytön, mikä tuo lisähyötyjä kohteeseemme ja tukee kestävän kehityksen tavoitteitamme,” toteaa Powerflute Oy:n Teknologiapäällikkö Tapio Laukkanen.

 

Öljytön paineilma avainasemassa hapen tuotannossa

 

Yksi keskeisistä prosesseista, johon haettiin luotettavaa ja vähähuoltoista ratkaisua, oli jatkuva paineilman tuotanto PSA-happigeneraattorille. Prosessin haasteena oli, ettei hapen erottamisessa käytettävän zeoliitin sekaan pääse öljyä. Aiemmin perinteisen ruuvikompressorin sisältämä öljy tukki suodattimia generaattorin esisuodatuksessa ja heikensi hapentuotannon tuottavuutta. Pahimmillaan se aiheutti riskin hapen laadulle. Suodattimien vaihdoilla voitiin toki vaikuttaa ilman puhtauteen, mutta huoltoväli jäi tällöin lyhyeksi ja kustannukset nousivat.

 

Tamturbon TT60 vastaa Powerflute Oy:n keskeisiin toiveisiin täydellisesti. Täysin öljyttömänä ratkaisuna se pitää prosessin käynnissä ilman öljyn suodatusta tai riskiä suodattimien tukkeutumisesta. Laitteen etävalvonta ja laaja sensorointi tuottaa tietoa kompressorin toiminnasta ja kunnosta mahdollistaen täydellisesti ennakoivan kunnossapidon. Ainoat kunnossapidon toimenpiteet ovat kompressorin imuilman suodattiminen ja venttiilitiivisteiden vaihto. Koska toimenpiteet voidaan aikatauluttaa tuotantoprosessin kannalta optimaalisiin aikoihin, sitä ei tarvitse näiden toimenpiteiden takia keskeyttää. Tamturbon kompressori on osoittanut energiatehokkuutensa – sen avulla Powerflute säästää rahaa niin suoraan sähkö- ja huoltolaskuissa, kuin myös välillisissä kustannuksissa.

 

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä Juho Vartiaiseen, etunimi.sukunimi@tamturbo.fi