Turbokompressorilla öljytöntä paineilmaa edullisesti

”Suurnopeustekniikalla toimiva turbokompressori tuottaa öljytöntä paineilmaa käytännössä lähes ilman kunnossapitokustannuksia. Öljyttömyys parantaa myös tuotantovarmuutta, jolloin seisokeista johtuvat menetykset vähenevät.”

 

Lue koko artikkeli Promaint –lehden sivuilta 28-29. 

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more