Merkintäoikeusanti 2023

Tamturbo Oyj järjestää enintään noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin

Tamturbo Oyj:n (“Tamturbo” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 28.4.2023 saamansa valtuutuksen perusteella järjestää enintään noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (“Osakeanti”). Osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti merkittäväksi yhteensä enintään 5.188.964 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”). Osakeannissa käytettävä merkintähinta on 1,00 euroa Antiosakkeelta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 12.979.910 osakkeesta enintään 18.168.874 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 40,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 28,6 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Tamturbo antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Tamturbon osakasluetteloon, kaksi (2) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (ISIN-tunnus: FI4000552765) (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 5.5.2023 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Kukin viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 8.5.2023. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 10.5.2023 klo 9.00, ja se päättyy 7.6.2023 klo 16.30. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 12.6.2023 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan Yhtiön verkkosivuilla (www.tamturbo.com) ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin Merkintäaika päättyy.

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat. Osakkeenomistajat saavat omalta tilinhoitajaltaan tarkemmat ohjeet Merkintäoikeuksien käyttämiseen ja Osakeantiin osallistumiseen liittyen.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Yhtiön liiketoiminta on jatkanut erittäin voimakkaan kasvun polulla vuonna 2023. Yhtiö on saanut ensimmäiset tilaukset kolmelta merkittävältä kansainväliseltä asiakkaalta, joista kahden tilaukset ovat samalla Yhtiön historian suurimmat. Samaan aikaan Yhtiö kesästä 2022 alkaen etsinyt rahoitusta useista eri lähteistä, sekä kotimaasta että kansainvälisesti. Toistaiseksi Yhtiö ei ole onnistunut hankkimaan rahoitusta johtuen siitä, että Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan tosiasiallinen edunsaaja on Yhdysvaltain pakotelistalla oleva henkilö.

Johtuen Yhtiön voimakkaan kasvun aiheuttamasta käyttöpääoman tarpeesta sekä Yhtiön edellä kuvatusta haasteesta saada rahoitusta, Yhtiö on päättänyt järjestää Osakeannin. Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kansainväliseen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen sekä kasvun vaatiman käyttöpääomatarpeen lisäykseen.

Yhtiön saamat sitomattomat sijoitusindikaatiot Osakeantiin liittyen

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-Koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy, Olli-Pekka Kulmala ja Timo Pulkki ovat indikoineet, että he merkitsisivät Osakeannin toteutuneesta määrästä yhteensä noin 20 %. Tämä merkintäindikaatio on sen antajia sitomaton.

Osakeannin aikataulu

 

3.5.2023 Hallituksen päätös Osakeannista
5.5.2023 Osakeanti ja siihen liittyvät materiaalit julkistetaan
5.5.2023 Osakeannin täsmäytyspäivä
8.5.2023 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille
10.5.2023 Osakeannin merkintäaika alkaa
7.6.2023 Osakeannin merkintäaika päättyy
12.6.2023 Osakeannin tulos julkistetaan

 

Osakeantiin liittyvät materiaalit

Osakeantiin liittyvät materiaalit, sisältäen Osakeannin ehdot sekä Osakeantiin liittyen laadittu perustietoasiakirja, löytyvät Tamturbon internetsivuilta osoitteesta:

https://www.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-2023

Tiedotustilaisuudet

Yhtiö järjestää kaksi samansisältöistä tiedotustilaisuutta osakkaille Osakeantiin liittyen. Tilaisuuksissa yhtiön toimitusjohtaja Igor Nagaev ja kasvujohtaja Timo Pulkki esittelevät Yhtiön kasvutarinaa ja tulevaisuudennäkymiä.

Tilaisuudet järjestetään:

Helsinki ti 16.5 klo 17.  Messukeskus, tila 209
Siipi sisäänkäynti (Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki) 
Suosittelemme Siiven kokousvieraita pysäköimään Siipi parkkiin (Ratamestarinkatu 13, 00520 Helsinki) (huomio, rajallisesti parkkipaikkoja).
Tutustu tarkempiin Messukeskuksen tulo-ohjeisiin

Ylöjärvi ke 17.5. klo 17 Lounasravintola Vispilä, Menotie 1, Ylöjärvi

Ylöjärven tilaisuudessa on lisäksi mahdollisuus tutustua yhtiön tuotanto- ja testaustiloihin. Helsingin tilaisuudessa esitetään virtuaalinen tehdaskierros. Molempia tilaisuuksia on mahdollista seurata etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin osoitteeseen info@tamturbo.com pe 12.5.2023 mennessä.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä:

 • Kumpaan tilaisuuteen olet tulossa
 • Tuletko paikan päälle vai seuraatko tilaisuutta etänä (lähetämme etäosallistujille Zoom-linkit maanantaina 15.5.2023).

TAMTURBO OYJ

Lisätietoja:

Kasvujohtaja Timo Pulkki

Puh: +358 50 5276670

Sähköposti: timo.pulkki@tamturbo.com

Talousjohtaja Tommi Holopainen

Puh: +358 50 4003235,

Sähköposti: tommi.holopainen@tamturbo.com

 

 

Yhteenveto merkintäoikeusannista:

 • Merkintäoikeuksien määrä
  • 2/5 osaa osakkeenomistajan omistamista osakkeista, eli jos omistat 100 kpl Tamturbo Oyj:n osakkeita, voit merkitä 40 uutta osaketta.
  • Lisäksi voit merkitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia antamalla tilinhoitajallesi merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia.
   • Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta muille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia.
   • Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Antiosakkeita ei allokoida haluttua määrää, Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
  • Merkintähinta
   • Merkintähinta on 1,00 euroa Antiosakkeelta
 • Merkintäaika
  • merkintäaika alkaa 10.5.2023 klo 9.00, ja se päättyy 7.6.2023 klo 16.30
  • merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 8.5.2023.
 • Merkintäpaikka
  • merkintä- ja maksupaikkoina toimivat Suomessa arvo-osuustilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat, eli useimpien osakkaiden kohdalla oma pankkisi.
 • Annista kerättyjen varojen käyttö
  • Yhtiön liiketoiminta on jatkanut erittäin voimakkaan kasvun polulla vuonna 2023. Yhtiö on saanut ensimmäiset tilaukset kolmelta merkittävältä kansainväliseltä asiakkaalta, joista kahden tilaukset ovat samalla Yhtiön historian suurimmat. Samaan aikaan Yhtiö kesästä 2022 alkaen etsinyt rahoitusta useista eri lähteistä, sekä kotimaasta että kansainvälisesti. Toistaiseksi Yhtiö ei ole onnistunut hankkimaan rahoitusta johtuen siitä, että Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan tosiasiallinen edunsaaja on Yhdysvaltain pakotelistalla oleva henkilö.
  • Johtuen Yhtiön voimakkaan kasvun aiheuttamasta käyttöpääoman tarpeesta sekä Yhtiön edellä kuvatusta haasteesta saada rahoitusta, Yhtiö on päättänyt järjestää Osakeannin. Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kansainväliseen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen sekä kasvun vaatiman käyttöpääomatarpeen lisäykseen.
 • Yhtiön saamat sitomattomat sijoitusindikaatiot Osakeantiin liittyen
  • Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-Koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy, Olli-Pekka Kulmala ja Timo Pulkki ovat indikoineet, että he merkitsisivät Osakeannin toteutuneesta määrästä yhteensä noin 20 %. Tämä merkintäindikaatio on sen antajia sitomaton.