Tamturbo Oyj:n hallituksen muutettu ehdotus 30.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TAMTURBO OYJ:N HALLITUKSEN  MUUTETTU EHDOTUS 30.3.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE / AMENDED PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS TO TAMTURBO OYJ’S ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30 MARCH 2021

Tamturbo Oyj:n hallitus muuttaa yhtiökokouskutsuun sisältynyttä hallituksen jäsenten palkkioita koskevaa ehdotustaan seuraavasti:

The Board of Directors of Tamturbo Oyj amends its proposal on remuneration of the Board of Directors included in the notice to the General Meeting as follows:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on remuneration of the Board of Directors

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.650 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi esitetään, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

The Board of Directors proposes to the General Meeting that the chairman of the Board of Directors be paid EUR 4,650 per month and other members of the Board of Directors each EUR 1,500 per month for the term of office beginning at the end of the General Meeting and ending at the end of the Annual General Meeting following the election.

 In addition, it is proposed that the members of the Board of Directors are reimbursed for reasonable costs relating to participation in the meetings of the Board of Directors.

23.3.2021 / 23 March 2021

TAMTURBO OYJ

Hallitus / Board of Directors

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more