Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajien ehdotus 25.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TAMTURBO OYJ:n OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS 25.4.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE / PROPOSAL OF SHAREHOLDERS TO TAMTURBO OYJ’s ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25 APRIL 2022

Hallituksen jäsenten valitseminen / Election of members of the Board of Directors

Osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:llä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Sulzer AG on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Veli-Pekka Tiittanen ja Matti Rikka.

Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiranta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-koncernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Chris Lybaert, Sami Somero ja Heidi Ahonen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky ja Timo Pulkki ilmoittavat kannattavansa Sulzer AG:n valittavia hallituksen jäseniä koskevaa ehdotusta.

Based on the Shareholders’ Agreement, Sulzer AG has right to nominate two (2) members to the Board of Directors. Sulzer AG has notified that it proposes that Veli-Pekka Tiittanen and Matti Rikka of the current members be re-elected as members of the Board of Directors.

Based on the Shareholders’ Agreement, Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki together have right to nominate three (3) members to the Board of Directors. The abovementioned shareholders have notified that they propose that Chris Lybaert, Sami Somero and Heidi Ahonen of the current members be re-elected as members of the Board of Directors.

All the proposed persons have given their consent for the Board membership.

Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki notify that they support Sulzer AG’s proposal regarding election of Board members.

14.4.2022 / 14 April 2022

SULZER AG

NURMIRANTA HOLDINGS OY

EAKR-ALOITUSRAHASTO OY

KWH-KONCERNEN AB

WS CLEANTECH MOTOR FUND KY

TIMO PULKKI