Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajien ehdotus 30.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TAMTURBO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS 30.3.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE / PROPOSAL OF SHAREHOLDERS TO TAMTURBO OYJ’S ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30 MARCH 2021

Hallituksen jäsenten valitseminen / Election of members of the Board of Directors

Sulzer AG on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseneksi valitaan nykyinen hallituksen jäsen Veli-Pekka Tiittanen, Head of Industry Business Unit Sulzer, sekä uutena hallituksen jäsenenä Herbert Fettig, Division CFO Pumps Equipment Sulzer.

Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiranta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-koncernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallitukseen valitaan nykyisistä hallituksen jäsenistä Sami Somero ja Heidi Ahonen sekä uutena hallituksen jäsenenä Chris Lybaert.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky ja Timo Pulkki ilmoittavat kannattavansa Sulzer AG:n valittavia hallituksen jäseniä koskevaa ehdotusta.

Sulzer AG has notified that it proposes that Veli-Pekka Tiittanen, Head of Industry Business Unit Sulzer, of the current members and Herbert Fettig, Division CFO Pumps Equipment Sulzer, as a new member be elected as members of the Board of Directors.

Based on the Shareholders’ Agreement, Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki together have right to nominate three (3) members to the Board of Directors. The abovementioned shareholders have notified that they propose that Sami Somero and Heidi Ahonen of the current members and Chris Lybaert as a new member be elected as members of the Board of Directors.

All the proposed persons have given their consent for the Board membership.

Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki notify that they support Sulzer AG’s proposal regarding election of Board members.

23.3.2021 / 23 March 2021

SULZER AG
NURMIRANTA HOLDINGS OY
EAKR-ALOITUSRAHASTO OY
KWH-KONCERNEN AB
WS CLEANTECH MOTOR FUND KY
TIMO PULKKI

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more